Langues

  • Nederlands
  • English
  • Français

Ondernemer

Vrijwel alle landen en alle universiteiten beseffen dat ondernemerschap het geheim is voor groei en werkgelegenheid. The Economist beschrijft hoe overheden pogingen doen om ondernemerschap te stimuleren en op wat voor manieren dat helemaal fout loopt.

Overheden verwarren ondernemerschap met technologische vooruitgang en met start-ups. Dat leidt tot vele beleidsfouten:

  • Het oprichten van nieuwe Silicon Valleys is misplaatst omdat de hightechsector lang niet de enige drijver van innovatie is. Gesubsidieerde hightechenclaves zoals het Maleisische Biotech Valley vervallen al te vaak in spooksteden.

  • Een eigenaar van een kleine onderneming is niet hetzelfde als een echte ondernemer. De ene droomt er van een nieuwe winkel te openen, de andere wil een hele industrie opnieuw creëren. Tal van kleine ondernemingen mislukken in het creëren van nieuwe jobs.

Professor Daniel Isenberg heeft een nieuwe definitie voor ondernemers: het zijn ‘tegendraadse waardescheppers’. Echte ondernemers vinden waarde in zaken die anderen helemaal niet zien en ze vinden nieuwe opportuniteiten waar anderen enkel doodlopende straten zien. Of zoals Sherlock Holmes tegen zijn assistent zei: 'Als je alles hebt gedaan wat mogelijk is, moet je nu beginnen met wat onmogelijk is.'

Succesvolle tegendraadse ondernemers hebben zelfvertrouwen nodig om tegen heilige huisjes te schoppen en vastberadenheid om institutionele en andere obstakels te overwinnen.

Isenberg geeft ook enkele tips voor politici die het goed menen met écht ondernemerschap:

  • Vernietig alle toetredingsdrempels voor alle industrieën in plaats van bepaalde clusters te bevoordelen over anderen.

  • Erken het belang van het winstmotief in plaats van te praten over ‘sociaal ondernemerschap’. Winst is wat mensen drijft om risico’s te nemen en hard te werken.

  • Besef dat ondernemers gemotiveerd worden door ongelijkheid (de drang op rijkdom te vergaren) en door de gedachte het status quo te kunnen doorbreken.

 

 
Comments